დიპლომები

ნებისმიერი კომპანიის წარმატება დამოკიდებულია თანამშრომლების კვალიფიკიაციასა და გამოცდილებაზე,რადგან სწორედ ისინი არიან საქმის წარმართველები. ადამიანები,რომლებიც სთავაზობენ მომხმარებლებს მათთვის სასურველ პროდუქციასა და მომსახურებას და თავისი საქმიანობით ყოველდღიურად ხელს უწყობენ კომპანიის განვითარებას. კარგოსტარი კი სწორედ ის კომპანიაა,რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია მარალკვალიფიციური კადრების ყოლა.ამიტომ ყოველწლიურად ჩვენი თანამშრომლები გადიან გადამზადებებს და შესაბამისად, აღებული აქვთ არაერთი ჯილდო და სერთიფიკატი.

ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, ჩვენი აზრით, არის საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციასთან (International Air Transport Association) თანამშრომლობა,ამ ასოციაციის ტრენინგების გავლა და კიდევ ერთხელ იმის დამტკიცება რომ კარგოსტარი არის ავია და სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვებში ერთ-ერთი საუკეთესო.