კლიენტებიწარმოადგენს რა 8 ავიაკომპანიის ოფიციალურ სატვირთო გადაზიდვების აგენტს, შპს „კარგოსტარ-IM“ სარგებლობს აღნიშნული ავიაკომპანიების „ნეტო“ ტარიფებით, რაც საშუალებას გვაძლევს შევთავაზოთ ჩვენს კლიენტებს უდაბლესი ტარიფები ავიასატვირთო ბაზარზე. ჩვენ არ ვსაჭიროებს მესამე შუამავალ კომანიას ტვირთის ტრანსპორტირების გასაფორმებლად. გამომდინარე აქედან ჩვენს სტაბილურ კლიენტებს წარმოადგენენ როგორც პირდაპირი ტვირთის ექპორტიორი კომპანიები, ასე საშუამავლო სატრანსპორტო ფირმებიც.
ჩვენი მუდმივი კლიენტებია:
 
DHL Georgia
Globalink LLC
Forward Line LTD
World-EX  LTD
Catoni and Co.
Alog Georgia
Georgian trans ogistics
Guramex Ltd
“Kindzmarauli wine celler”
Koncho & Company”
Ltd Shumi
Ltd “Herbes”
Ltd “Neitrali”
Caucasus Online Ltd
“Green Project” Ltd
Geo-Plant Ltd
“Medinservi Ltd”
Human Diagnostic Georgia
M- service
MID protex