სახმელეთო სატრანსპორტო გადაზიდვები

რეგულარული სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვები ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით.
ტრანსპორტირება ხორციელდება როგორც კონსოლიდირებული , ასევე კერძო 20 და 40 ტონიანი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებებით. რეისები სრულდება რეგულარულად ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან საბერძნეთისა და თურქეთის გავლით თბილისამდე.
რეისები ხორციელდება ყოველკვირეულად დადგენილი გრაფიკით.
შეკვეთები მიიღება რეისამდე ორი კვირით ადრე.
სპეციალური დაკვეთით ხორციელდება მანქანა-მაცივრებით ან მანქანა - თერმოსით მალუჭებადი პროდუქციის ტრანსპორტირებაც.